Photojournalism / photo+word

Posts tagged “pooja

Dark side


Indie, Varanasi. Wieczór nad Gangesem jest magiczny. Pudża — ceremonia hinduistyczna. Dziś w Varanasi jest już prawie tylko widowiskiem, ale tajemnicze gesty, dym kadzideł, dudniące bębny i skupienie zgromadzonego tłumu pozostawia wrażenie obcowania z prawdziwą kulturą indyjską.
———
India, Varanasi. The evening at the Ganga River is magical. Pooja — Hindu ritual. Nowadays in Varanasi it’s almost only an entertainment, anyway the mysterious gestures, pounding drums, incense smoke and the crowd concentration gives the feeling of touching the original Indian culture.

Advertisements