Photojournalism / photo+word

Posts tagged “Kambodża

Apsara

Kambodża, Siem Reap. Co tu dużo pisać? Lepiej patrzeć. Uroda khmerskich dziewcząt zachwyca na każdym kroku, a to tylko jeden przykład. Tancerka ubrana jest w strój apsary, bogini indyjskiej, będącej uosobieniem kobiecego piękna. Cóż za zbieg okoliczności. Apsary spotkać można wszędzie, gdzie jest hinduizm i buddyzm, ale te w Kambodży dopiero dają pojęcie, jak wierzący wyobrażali sobie te stworzenia.
———
Cambodia, Siem Reap. There’s not much to write. It’s better to watch! The beauty of the khmer girls is stunning and this is only one example. The dancer wears the Apsara outfit. The Apsaras are the Indian goddesses, who are the personification of the feminine grace. What a coincidence. You can find Apsaras, whereever Hinduism and Bhuddism is, but the ones in Cambodia gives the idea, how people used to imagine those creatures.

Advertisements

Tuol Sleng

W latach reżimu Pol Pota w Kambodży (1975-1979), Tuol Sleng było jednym z wielu “Więzień Bezpieczeństwa”. Pełniły rolę “bufora”: podejrzani o szpiegostwo i zdradę rewolucji byli więzieni, bestialsko torturowani a następnie zabijani na tzw. Polach Śmerci. Szacuje się, że więzionych w Tuol Sleng było ok. 17000 osób.
During the Pol Pot Regime in Cambodia (1975-79), Toul Sleng was one of the many “Security Prisons”. They served as a “buffer”: people accused of spying and betrayal were imprisoned, brutally tortured and finally exterminated at the Killing Fields. It is estimated that 1700 17,000 people were imprisoned in Tuol Sleng.

Tuol Sleng znane było również jako S-21 (Więzienie Bezpieczeństwa Nr 21)/Tuol Sleng known also as S-21 (Security Prison no. 21)

Budynek został otoczony siatką z drutu kolczastego, by uniemożliwić więźniom ucieczkę/The building has been surrounded with the net of the barbed wire, to prevent commiting suicides by the prisoners

Więźniowie przed osadzeniem byli dokładnie ewidencjonowani/ The prisoners before having been imprisoned were precisely listed

Tablica na ścianie wciąż przypomina, że S-21 kiedyś była zwykłą szkołą/The board on the wall still reminds, S-21 used to be the ordinary school

Jedna sala lekcyjna podzielona była na 12-15 cel wielkości 1×2 m/One classroom has been divided to 12-15 cells, 1×2 meters each one

Dziś sale pełne są niekończących się tablic ze zdjęciami skazańców/Today the rooms are full of “neverending” boards with the photos of the victims

Najmniej ważni skazańcy nie mieli cel; tygodniami leżeli w rzędach na gołych posadzkach/The less important prisoners didn’t have their own cells; they were kept in the rows on the bare floor for weeks

Ważni dla reżimu skazańcy przetrzymywani byli w dużych celach z łóźkiem, ponieważ zwykle potrzeba było więcej czasu, żeby zebrać zeznania/The VIP’s were kept in the large cells with the bed — usually it took more time to collect the full testimony

Przez 4 lata działania więzienia nikomu nie udało się uciec/During the 4 years of the prison operation, nobody managed to flee

Ocalało jedynie 12 osób, kiedy wietnamskie wojsko oswobodziło więzienie w 1979 r. (7 z nich na zdjęciu, na zdjęciu obok Pol Pot)/Only 12 people survived, when the Vietnamese troops entered the prison (7 of them at the photograph, at the other one — Pol Pot)


New Era

_IGP4845
Angkor Wat, Kambodża. Podróżując po Kambodży, łatwo zauważyć, że na ulicach prawie nie ma starszych osób, a szczególnie mężczyzn. Długość życia w biednych społeczeństwach jest mniejsza, a rodziny są wielodzietne, ale w Kambodży wpływ na to zjawisko miały przede wszystkim niszczycielskie rządy Pol Pota. Mnisi buddyjscy, jako inteligencja, uznawani byli za pasożytów społecznych i przez to narażeni na represje. Ci, którzy nie zginęli, umknęli do sąsiednich krajów, przede wszystkim Tajlandii. Dziś religia odradza się, a wyraźnym znakiem tego są gromady młodych mnichów, spotykanych wokół miejsc kultu.
———
Angkor Wat, Cambodia. When visiting Cambodia it’s easy to spot, there’s hardly any old people in the streets. The life expectancy is shorter and the families are numerous in the poor countries, but in Cambodia the main reason of it was the destructive Pol Pot regime. Buddhist monks were found as the intellectual class, therefore they suffered from the brutal treatment. Those who didn’t die, fleed to the surrounding countries, mainly to Thailand. Today the religion revives and the sign of it are the groups of young monks often met next to the worship places.


Little Miss Penh

_IGP5405
Kambodża, Phnom Penh. Urzekła mnie ta dziewczynka na szczycie Phnom Penh. Nazwa stolicy Kambodży, Phnom Penh, oznacza “Góra Penh”, czyli Góra Pani Penh. Pani Penh jest patronem miasta, a do jej pomników na szczycie góry pielgrzymują wszyscy mieszkańcy, prosząc o wsparcie w trudnych chwilach.

———

Cambodia, Phnom Penh. I was delighted, looking at this little girl, on the top of Phnom Penh. The name of the capital of Cambodia, Phnom Penh, means Mount of Penh, Mount of Miss Penh actually. Miss Penh is a patron of the city and there are peregrinations of the locals to her statues, who ask for her assist, when in trouble.